Zarządzanie programami sterowania – funkcjonalność DNC

Zarządzanie programami sterowania pozwala na dwukierunkową komunikację. Polega ona na przesyłaniu informacji do maszyny oraz wczytywaniu z maszyny zmodyfikowanych programów sterujących, gdzie odbywa się dopuszczenie do dalszego użytkowania. Istnieje możliwość wyboru programu z centralnej bazy danych systemu MES w zależności od wybranego elementu i wczytanie go do pamięci sterownika maszyny, co znacznie ułatwia naszą pracę nad produkcją.

MES PHARIS – zarządzanie programami sterowania. 
Podstawową zawartością tabeli rekordów są programy do:
  • wtryskarek (parametry ustawień wtryskarki),

  • programy do układów PLC – linii produkcyjnych – montażu, malowania itp.,

  • programy dla obrabiarek CNC,

  • itp.

Dwukierunkowa komunikacja
Rejestrowanie programów sterujących odbywa się w obu kierunkach. System PHARIS zapewnia możliwość przesyłania do maszyny oraz wczytywania z maszyny zmodyfikowanych programów sterujących do systemu MES, w którym odbywa się dopuszczenie do dalszego użytkowania.
Automatyczne sterowanie maszynami na liniach produkcyjnych
System MES PHARIS ma możliwość wyboru programu z centralnej bazy danych systemu MES w zależności od wybranego automatycznie elementu i załadowania go do pamięci sterownika maszyny.
Kontrolowany proces pracy z programami
Zarządzanie programami sterowania jest wdrażane ze względu na wymagania standardów zarządzania jakością od dostawców branży motoryzacyjnej. W ramach tych standardów moduł ten spełnia wymagania dotyczące tworzenia, zatwierdzania i dystrybucji centralnie sterowanych programów do maszyny.
Do korzyści płynących z wprowadzenia centralnie sterowanego przesyłania programów należy:
  • pojedyncze znormalizowane repozytorium programów na serwerze MES,

  • możliwość delegowania osoby odpowiedzialnej za przygotowanie programów i ich zatwierdzanie,

  • ustawiacz działa tylko z zatwierdzonymi programami, które zostały wcześniej przygotowane,

  • zapewnienie archiwizacji, identyfikowalności i bezpiecznego przechowywania programów,

  • przegląd wersji programu z uwzględnieniem atrybutów – autora, wersji, daty i godziny zmian, urządzeń produkcyjnych, narzędzi itp.

Wersjonowanie programów
Dla każdego programu sterującego możliwe jest tworzenie nowych wersji i wariantów. System umożliwia także powrót do wersji starszej.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl