Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami w systemie PHARIS to moduł, który pozwala na przejęcie kontroli nad gospodarką narzędziową w firmie. Dzięki niemu mamy nadzór nad lokalizacją narzędzia oraz dostajemy szczegółowe informacje na temat maszyny, magazynu, konserwacji, stanu zakładu produkcyjnego itp. Dostępna tabela ewidencji narzędzi pozwala na sprawną i dokładną produkcję.

Zarządzanie narzędziami – efekty wynikające z zastosowania:
  • Kontrolowany proces pracy z narzędziami i uzyskanie wszechstronnej genealogii danego narzędzia,

  • Sprawdzenie prawidłowego narzędzia przed rozpoczęciem produkcji,

  • Uzyskanie nadzoru nad lokalizacją narzędzi,

  • Tabela ewidencji konserwacji narzędzi,

  • Możliwość wykorzystania aktualnego stanu narzędzi do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji,

  • Uzyskanie szczegółowych informacji o narzędziu (maszyna, magazyn, konserwacja, zakład produkcyjny, …)

  • Przegląd typów zdarzeń dla każdego narzędzia i czasu trwania każdego zdarzenia,

  • Tabela ewidencji narzędzi,

  • Przegląd wymian i wykorzystania narzędzi,

  • Wprowadzenie skutecznej identyfikacji narzędzi – zazwyczaj przy użyciu RFID.

Zarządzanie narzędziami
Moduł zarządzania narzędziami w systemie PHARIS oferuje przejrzystą tabelę ewidencji narzędzi. Moduł ten wykorzystuje komunikację z maszynami i automatycznie rejestruje liczbę cykli dla każdego narzędzia. Planowaniem konserwacji narzędzi zajmuje się następnie funkcja „Zarządzanie konserwacją”. Identyfikacja narzędzi jest zazwyczaj rozwiązywana za pomocą chipów RFID.