Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością stało się integralną częścią produkcji. System MES PHARIS posiada szereg funkcji, które integrują wymagania jakości w procesie produkcji. Ten obszar systemu MES ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza dla dostawców motoryzacyjnych posiadających certyfikaty IATF 16949, co stanowi ogromną presję na ciągłe doskonalenie jakości produkcji. Zadaniem systemu MES jest definiowanie wymagań jakościowych, kontrola procesu spełniania wymagań, a następnie wykazanie ich realizacji.

Plan kontroli
W systemie PHARIS można wzbogacić definicję produktu o plan kontroli, który umożliwia:
  • stworzenie definicji kontroli jako oddzielnej operacji w ramach definicji produktu,

  • zastosowanie definicji kontroli jako etapu częściowego w procesie produkcji,

  • określenie częstotliwości wykonywania kontroli,

  • określenie wymaganych wartości i wartości granicznych,

  • możliwość zdefiniowania powiązań z urządzeniami kontrolnymi w celu zbierania wartości on-line,

  • ostrzeganie operatorów o konieczności przeprowadzania kontroli w regularnych odstępach czasu, np. pomiaru, ważenia, konserwacji narzędzi itp.

Wartości i procesy kontrolne są archiwizowane, aby wykazać jakość produkcji. To szczególnie istotne, gdy odbywają się audyty klient. Okazuje się pomocne również do śledzenia parametrów w przypadku reklamacji klienckich.
Ocena alarmów i przekroczenie czasu wezwania
Zapisy alarmów i przyczyny wywołania mechanizmów eskalacji stanowią istotne podstawowe informacje dla ich ponownej oceny i tworzenia działań naprawczych.
Produkcja bezpapierowa – bieżąca, zatwierdzona dokumentacja
MES PHARIS umożliwia kompleksową dystrybucję dokumentacji produkcyjnej w formie elektronicznej. Celem tego kontrolowanego procesu jest zapewnienie dostępu do aktualnej i zatwierdzonej dokumentacji produkcyjnej na ekranie terminala produkcyjnego znajdującego się przy maszynie.
Zmiana dokumentacji produkcyjnej podlega procedurze zatwierdzenia. Efektem wdrożenia produkcji bez papieru jest ciągła dostępność ważnej i zatwierdzonej dokumentacji produkcyjnej w miejscu pracy.
Zarządzanie jakością – integracja systemów kontroli
Wartości ze stanowisk kontrolnych i mierników mogą być automatycznie wysyłane z systemu MES PHARIS do systemów przetwarzania danych statystycznych, takich jak PALSTAT, QSTAT itp.
Wybrane korzyści płynące z integracji systemów kontroli są następujące:
  • automatyczne przesyłanie parametrów z maszyny do układów kontrolnych,

  • przekazywanie parametrów on-line,

  • możliwość predykcyjnego reagowania na potencjalny problem w procesie produkcji,

  • wyeliminowanie opóźnienia podczas ręcznego przepisywania danych, w trakcie którego występuje wiele błędów

Połączenie ze stanowiskami kontrolno-pomiarowymi
System MES PHARIS możemy połączyć ze stanowiskami kontrolnymi, wagami, przyrządami itp. w celu automatycznego pobierania zmierzonych wartości i ich walidacji.
Alarmy
Definicje poszczególnych etapów sterowania można powiązać z alarmami. Ten domyślny proces gwarantuje, że w przypadku odchylenia od wartości zadanych w procesie kontrolnym, osoba odpowiedzialna jest natychmiast poinformowana o potencjalnym problemie w procesie produkcyjnym.
Zarządzanie szkoleniami
Funkcjonalność ta zapewnia wyraźny nadzór przeszkolonymi użytkownikami, w tym nad poziomem wyszkolenia w poszczególnych procesach produkcyjnych oraz ustawianie ważności kwalifikacji. System MES PHARIS oferuje możliwość ograniczenia rejestracji operatora tylko do czynności produkcyjnych, do których został przeszkolony.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl