Wskaźnik wydajności produkcji – KPI

KPI (z ang. Key Performacne Indicators) to kluczowy wskaźnik efektywności. Jest jednym z prostszych narzędzi, które mogą służyć do zarządzania niemal każdym obszarem organizacji. Dzięki wskaźnikowi wydajności produkcji można m.in. ocenić funkcjonowanie firmy, wychwycić obszary problematyczne czy znaleźć krytyczne zatory w produkcji. Pozwala on również śledzić zmiany w czasie. Ogólną wydajność urządzeń określa natomiast OEE, czyli wskaźnik wydajności produkcji. OEE składa się z: oceny jakości, wydajności oraz wykorzystania czasu, w którym trwała produkcja.

OEE – ogólna wydajność urządzeń
Podstawowym wskaźnikiem wydajności produkcji, który porównuje wydajność produkcji, jest ogólna wydajność urządzeń.
OEE ma na celu zidentyfikowanie obszarów problematycznych w przypadku opóźnień w produkcji w porównaniu z czasem znormalizowanym. Monitorowanie wykorzystania i wydajności urządzeń w MES PHARIS jest skutecznym narzędziem, które pozwala na znalezienie krytycznych zatorów w produkcji i predykcyjne reagowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z wydajnością. Po wczesnym wykryciu zatorów kierownictwo jest w stanie zareagować z wyprzedzeniem, by rozwiązywać problemy związane z przepustowością i przeciążeniem urządzeń. MES PHARIS natomiast wskazuje urządzenia niedostatecznie wykorzystane, a tym samym ekonomicznie kosztowne.
OEE (wskaźnik wydajności produkcji) jest już z definicji wskaźnikiem złożonym:
 • ocenie jakości (jakość – udział wyrobów zgodnych z wymaganiami w całkowitej liczbie wyprodukowanych jednostek),

 • wydajności (wydajność – stosunek wytworzonych jednostek do znormalizowanego czasu i czasu produkcji),

 • wykorzystanie (wykorzystanie – czas, w którym trwała produkcja w porównaniu z okresem przestoju).

W MES PHARIS jest również dostępny wskaźnik obciążenia. Jako obciążenie uznajemy stosunek planowanego czasu produkcji do dostępnego czasu w danym okresie. Łącznie możemy mówić o wskaźniku TEEP (Łączna skuteczna wydajność urządzeń), który porównuje całkowitą rzeczywistą wydajność, czyli liczbę wyprodukowanych jednostek, z teoretycznym maksimum. Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że stale produkujemy zgodnie z normami, a wszystkie jednostki są zgodne.
OEE – Linia czasu
Wskaźnik wydajności produkcji przedstawiany jako oś czasowa jest jednym z najważniejszych narzędzi informacyjnych, która daje graficzny podgląd statusu zasobów.
Jest to graficzna postać przejrzystości stanu produkcji. Funkcja ta porównuje rzeczywisty stan pracującej maszyny z dyscypliną operatorów i nastawiaczy. Efektywnie wyświetla ona niespójność, która występuje pomiędzy pracą maszyny a informacjami wprowadzanymi ręcznie przez terminal produkcyjny.
System pozwala na graficzne wyświetlanie wybranej przez użytkownika grupy maszyn na dynamicznej osi czasu z dwiema liniami dla każdej maszyny.
Linia pracy maszyny oznacza rzeczywiste cykle automatycznie skanowane przez maszynę, natomiast linia produkcji – stany maszyny, zdarzenia (produkcja, przestoje, przestoje, ustawienia, …), przestoje, operator, odchylenia, kontrole, zlecenie pracy, praca, plan itp.
Linia czasu stanowi wsparcie dla:
 • znacznej poprawy sprawozdawczości,

 • ostrzegania o pracy maszyny bez zarejestrowanego operatora podczas produkcji,

 • Stanowi narzędzie dla technologów – standaryzacja, udoskonalenie przygotowania produkcji, podstawa wyznaczania współczynnika serwisowania wielu maszyn, porównywanie czasów cykli i czasów wymiany itp,

 • Linia czasu to również graficzna prezentacja wykonanych czynności kontrolnych – indywidualnych lub równoległych z produkcją, zmusza ustawiaczy do zarejestrowania się w procesie produkcyjnym.

BGE – Genealogia zamówień
Śledzenie genealogiczne zamówień w MES PHARIS  ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla klientów, których produkty składają się z kilku kolejno i oddzielnie wytwarzanych półproduktów lub produktów pośrednich. Następnie system może retrospektywnie przechowywać i udostępniać informacje o tym, jakie surowce zostały wykorzystane do produkcji półproduktu i jakie półprodukty zostały wykorzystane do produkcji produktu końcowego. Dokładność takiej identyfikacji jest zróżnicowana w zależności od wdrożenia, np. identyfikacja jednostki opakowaniowej, identyfikacja indywidualnej części itp. Oczywiste jest, że te zidentyfikowane półprodukty oferują wszystkie dostępne informacje, takie jak nazwiska operatorów, czas i warunki produkcji, wersja definicji produktu oraz wartość parametrów produkcji. Znaczenie tych dowodów znajduje odzwierciedlenie w połączeniu z jednoznaczną identyfikacją produktów.
Monitorowanie produkcji w toku
Do wskaźników należy również obszar monitorowania pracy w toku, więcej informacji można znaleźć w odnośniku.
Raporty
MES PHARIS posiada zintegrowaną aplikację do tworzenia raportów przez użytkowników. MES PHARIS oferuje standardowy zestaw najczęściej używanych raportów, ale także daje możliwość tworzenia raportów zdefiniowanych przez użytkownika.
Popularne raporty:
 • Ocena zmiany,

 • Porównanie planowanego i rzeczywistego czasu produkcji,

 • Historia maszyny/narzędzia,

 • PPH,

 • Wykaz operacji,

 • Przepływ zadań,

 • Sprawozdanie podsumowujące OEE,

 • Widok planu,

 • Widok pracowników,

 • Planowanie – plan wykorzystania materiałów,

 • Planowanie – plan zużycia materiałów opakowaniowych,

 • Wydajność operatora

Monitorowanie pracowników – wydajność, jakość, przestoje
Monitorowanie pracowników odgrywa ważną rolę w poprawie efektywności procesu produkcyjnego. PHARIS oferuje porównanie wydajności poszczególnych pracowników w zależności od proporcji czasu produkcji do czasu przestojów. Wskaźnik wydajności produkcji – system śledzi również wskaźniki różnych rodzajów przestojów, jakości potwierdzonej pracy lub pracy w trybie odchylenia.
Ocena cykli maszyn
System PHARIS rejestruje i przechowuje dane dla każdego cyklu każdego urządzenia produkcyjnego. Na podstawie tych informacji możliwa jest statystyczna ocena i wyświetlenie cyklu. Wśród podstawowych wariantów jest liczba cykli, mediana cyklu czasowego, maksymalny i minimalny czas cyklu. Wszystkie oceny są wykonywane na zestawie przefiltrowanych danych użytkownika, dzięki czemu możliwe jest porównywanie danych z różnych maszyn z różnymi narzędziami. Co więcej, możesz porównać dane o różnych porach lub na różnych zmianach.
Statystyka cykli jest popularną podstawą ustalania norm w zakresie przygotowania i udoskonalania procesu produkcji.
Do głównych zalet tworzenia raportów w MES PHARIS należy zaliczyć m. in.:
 • użytkownicy mogą tworzyć własne raporty,

 • istnieje możliwość zmiany zawartości i wyglądu raportów zgodnie z potrzebami klienta,

 • wybranym użytkownikom MES Pharis można udostępniać przygotowane raporty,

 • możliwość ustawiania regularnego wysyłania raportów do skrzynki pocztowej,

 • połączenie danych technologicznych i produkcyjnych,

 • uprawnieni użytkownicy mają bezpośredni dostęp do bazy danych MES Pharis – zazwyczaj są to pracownicy IT do przygotowania wymaganych struktur danych,

 • możliwość bezpośredniego wyświetlenia kwerendy SQL bezpośrednio w każdej części MES Pharis.

Aplikacja do tworzenia raportów składa się z trzech podmodułów:
 • menedżer raportów – zarządzanie raportami,

 • konstruktor raportów – tworzenie i edycja raportów

 • przeglądarka raportów – wyświetlanie raportów.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl