Wizualizacja produkcji

Moduł wizualizacji jest bardzo przydatny, aby szybko uzyskać przejrzysty przegląd produkcji. Aktualny stan pracy w toku jest wyświetlany w postaci wizualizacji graficznej, która ma postać schematu. Co bardzo ważne, obrazuje on przepływ informacji w procesie produkcyjnym. Warte podkreślenia jest to, że po zdefiniowaniu parametrów konkretnego procesu technologicznego umożliwia śledzenie statusu danego etapu produkcji określonego produktu. Poszczególne etapy procesu produkcyjnego przedstawione są w postaci ikon, co zapewnia dobrą czytelność.

Standardowe informacje, które pojawiają się na ekranach wizualizacyjnych MES PHARIS:
 • Produkcja w toku – zlecenia sprzedaży, zlecenia pracy, operacje produkcyjne, plan, liczba wyprodukowanych jednostek, liczba niezgodności, opóźnienie produkcji,

 • Czas do zakończenia produkcji – powiadomienie o rozpoczęciu prac przygotowawczych do następnej produkcji,

 • Wyświetlanie obsady – np. wizualizacja specjalności na miejscu (pracownicy transportu, ustawiacze, kontrolerzy, operatorzy, …).

 • Przegląd stanu maszyn – produkcja, przestoje, awarie, itp.,

 • Informacje o używanym narzędziu,

 • Operator zarejestrowany w produkcji,

 • Przegląd parametrów technologicznych maszyn – cykl, temperatura, ciśnienie, wielkość poduszki wtryskowej, itp.,

 • Tabela informacyjna, lista dystrybucyjna użytkowników,

 • KPI – kluczowy wskaźnik efektywności,

 • Itp.

Wizualizacja produkcji – cechy:
 • Możliwość zdefiniowania przez użytkownika własnych ekranów wizualizacji, dzięki której klient ma możliwość tworzenia lub edycji ekranu wizualizacji bez pomocy dostawcy,

 • Możliwość tworzenia dowolnej liczby typów ekranów,

 • Wyświetlanie i wybór typu predefiniowanego ekranu w zależności od lokalizacji dużych ekranów,

 • Wybór typów ekranów według specjalizacji – możliwość zdefiniowania różnych typów ekranów dla technologów, kierowników, obsługi itp.,

 • Dostęp do wizualizacji poprzez stronę internetową na serwerze MES

 • Automatyczne odświeżanie wartości na ekranie w kilka sekund.

Dostęp do wizualizacji
 • Z głównego klienta MES PHARIS znajdującego się w biurze lub na urządzeniu PDA. Opcja ta umożliwia przełączanie między predefiniowanymi ekranami za pomocą zakładek,

 • Duże ekrany na hali produkcyjnej, w warsztatach montażowych, w biurze kierownika itp.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl