Sygnalizowanie awarii i system eskalacji

W module sygnalizowanie awarii użytkownicy systemu MES mogą ustalić własne warunki alarmowe według swoich potrzeb. Najczęściej zdefiniowane warunki to: nieprzestrzeganie norm, zbliżająca się wymiana narzędzia, wzrost opóźnienia produkcji oraz niedotrzymanie czasu reakcji. Powiadomienie przychodzące do wyznaczonej osoby może mieć formę np. wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub sygnału dźwiękowego.

System alarmowy służy głównie do natychmiastowego automatycznego ostrzegania o problemach w procesie produkcji.
Efektywne wykorzystanie systemu alarmowego daje następujące wyniki:
 • Redukcja czasu nieprodukcyjnego, zwiększenie OEE,

 • Zmniejszenie powstawania złomu,

 • Zapewnienie przestrzegania dyscypliny technologicznej,

 • Zapewnienie zgodności planów kontroli,

 • Minimalizacja różnicy między planowanym a rzeczywistym czasem produkcji,

 • Optymalna alokacja zasobów ludzkich na poszczególnych stanowiskach pracy, np. podczas ustawiania nie jest konieczna obecność operatora, który może zostać przydzielony do innego stanowiska pracy itp.,

 • Optymalizacja specjalizacji w ramach zmian.

MES PHARIS pozwala użytkownikowi zdefiniować warunki alarmowe, które określają, jakie wartości i przy jakich granicach powinny powodować alarm. Możemy również zdefiniować odbiorcę i sposób powiadamiania o alarmie. System ma możliwość powiadamiania m.in. drogą SMS, ekranem wizualizacyjnym, pocztą elektroniczną, sygnalizacją świetlną.
W module sygnalizowanie awarii użytkownicy systemu MES PHARIS zazwyczaj ustawiają następujące warunki alarmowe (ostrzeżenie):
 • Alarm technologiczny wykracza poza określone granice. System PHARIS w każdym cyklu monitoruje wartości wybranych parametrów technologicznych (np. temperaturę, ciśnienie, wielkość poduszki wtryskowej) i sprawdza czy wartości są w granicach tolerancji. Wartości mogą być ustawiane dla każdego przygotowania produkcji dla poszczególnych produktów,

 • Cykl poza wartościami granicznymi,

 • Opóźnienie produkcji – ostrzeżenie o rosnącej różnicy pomiędzy znormalizowanym cyklem a rzeczywistą wartością cyklu (+/-),

 • Awaria narzędzia, maszyny,

 • Zbliżenie do zakończenia produkcji na danym stanowisku pracy,

 • Kilka kolejnych nieprawidłowo wykonanych sztuk,

 • Przekroczenie czasu ustawiania,

 • Rejestracja operatora związanego z rozbieżnością. Zazwyczaj używa się tego alarmu na stanowiskach ocenianych pod względem wydajności.

Retrospektywna ocena alarmów jest jedną z podstaw do określenia działań korygujących.

Sygnalizowanie awarii, powiadomienia.

Automatyczne powiadamianie jest uruchamiane na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków:
 • Nieprzestrzeganie norm – ostrzega o opóźnieniu w spełnianiu norm przez ustawiacza,

 • Zbliżająca się wymiana narzędzia – zwraca uwagę na zbliżającą się wymianę narzędzi,

 • Wzrost opóźnienia produkcji – zwraca uwagę na rosnącą tendencję do opóźniania produkcji,

 • Niedotrzymanie czasu reakcji – zwraca uwagę długi czas reakcji na wywołanie pierwszej grupy powiadomień.

System eskalacji
Dla alarmów i powiadomień możemy ustanowić system eskalacji. Jeżeli alarm/powiadomienie nie zostanie potwierdzone przez żądaną osobę, system automatycznie przekaże wygenerowany alarm dalej do opiekuna zdefiniowanego w procesie eskalacji.
Powiadomienia są rozszerzeniem alarmów i są przeznaczone przede wszystkim dla odbiorcy na hali produkcyjnej.
Sygnalizowanie awarii następuje przez powiadomienia, które są zazwyczaj przedstawiane za pośrednictwem dużych ekranów wizualizacyjnych, wiadomości e-mail lub SMS. Powiadomienia ręczne, które ręcznie uruchamia operator za pośrednictwem terminala produkcyjnego, są zazwyczaj używane do wzywania specjalistów:
 • Operatora,

 • Pracownika transportu,

 • Ustawiacza,

 • Kontrolera.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl