Słownik pojęć produkcyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszym słownikiem pojęć produkcyjnych. Poznaj słowa z którymi spotykają się nasi specjaliści z zakresu wdrożeń systemu MES w firmach produkcyjnych. Znajomość odpowiednich słów pozwala zrozumieć specyfikację działań podejmowanych w zakładzie produkcyjnym.

To dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu, możemy zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb. Zapraszamy do sprawdzenia definicji pojęć związanych z produkcją, które możesz znaleźć na naszej stronie. Jeżeli nie ma tutaj pojęcia którego szukasz daj znać, a my poszerzymy nasz słownik.

Wiedza

KPI – (z ang. Key Performacne Indicators) – kluczowy wskaźnik efektywności, dzięki któremu można m.in. ocenić funkcjonowanie firmy, wychwycić obszary problematyczne, znaleźć krytyczne zatory w produkcji oraz śledzić zmiany w czasie.
ERP – system służący do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. System pokrywający większość obszarów działalności, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.
MRP – (z ang. Material Requirement Planning) to system informatyczny wykorzystywany do optymalizacji zapotrzebowania materiałowego w firmie produkcyjnej. Umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji.
APS – zaawansowane narzędzie do automatycznego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Umożliwiające wykonywanie skomplikowanych obliczeń w krótkim czasie, w wyniku których generowane są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami.
OEE – wskaźnik wydajności produkcji, który określa ogólną wydajność urządzeń. Składa się z oceny jakości, wydajności oraz wykorzystania czasu produkcji.
IATF 16949 – specyfikacja techniczna ISO, której celem jest ujednolicenie amerykańskich (QS-9000), niemieckich (VDA6.1), francuskich (EAQF) i włoskich (AVSQ) norm systemów jakości w branży motoryzacyjnej. Obejmuje w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, aby wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta.
PRZEMYSŁ 4.0 – (ang. Industry 4.0 ) zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych. Celem jest zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu.
Układ PLC – programowalny sterownik logiczny (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe. Służy do kierowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego.
Interfejs OPC – (ang. Open Platform Communications) to standardyzowana specyfikacja interfejsu komunikacyjnego dla aplikacji, które są przeznaczone do sterowania i monitorowania procesów.
Karty RFID – (ang. Radio-frequency identification) technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Zbliżeniowe karty RFID stosowane do autoryzacji dostępu, kontroli dostępu, identyfikacji osób, rejestracji czasu pracy. Dobierając karty dwusystemowe zabezpieczasz swoje projekty na przyszłość.
Urządzenie PDA – (od ang. Personal Digital Assistant) bardzo mały, przenośny komputer osobisty. Jest mniejszy od laptopa i netbooka i mieści się w dłoni lub w kieszeni. Palmtopy są komputerami programowalnymi, czyli można w nich instalować oprogramowanie. Palmtopy wyposażone są w ekran dotykowy, który często obsługuje się rysikiem. Większość z nich rozpoznaje pismo odręczne, a niektóre posiadają także wbudowaną miniaturową klawiaturę.
Klient mini-produkcyjny – klient ten instalowany jest na przenośnym urządzeniu PDA. Jego zadaniem jest przesyłanie na serwer główny informacji z produkcji dotyczących m.in. logistyki materiałowej i opakowaniowej (np. lokalizacja palet) oraz lokalizacji używanych narzędzi (np. form wtryskowych).
Wykres Gantta – diagram Gantta (Harmonogram Adamieckiego) graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie.
JUST IN TIME – Just-In-Time (JIT) (ang. dokładnie na czas) metoda zarządzania stosowana w celu redukcji pracy w toku (ang. work in progress) i poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanych z tym kosztów.
Odchudzona produkcja – tzw. Lean Manufacturing – ta praktyka produkcyjna w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze. Takie czynności nazywa się marnotrawstwem i zalicza się do nich: nadprodukcję, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierne zapasy, braki, nadmierną obróbkę.
Kanban – jako system informacyjny (system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych) polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.
Funkcjonalność DNC – (ang. Direct numerical control) w niektórych maszynach CNC dostępna pamięć jest zbyt mała, aby pomieścić program obróbki (na przykład obróbka złożonych powierzchni) lub aktualizacja programu obróbki odbywa się zdalnie z poziomu pracownika biurowego. W tym przypadku program jest przechowywany na oddzielnym komputerze i wysyłany bezpośrednio do urządzenia. Jeśli komputer jest podłączony sieciowo do wielu maszyn, istnieje możliwość przesyłania programów na różne maszyny według zapotrzebowania.
Wskaźnik TEEP – (Total Effective Equipment Performance) metodologia mierząca wydajność sprzętu w godzinach kalendarzowych.
TEEP = obciążenie × OEE

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl