Raportowanie produkcji

Jeśli zmagasz się z koniecznością raportowania danych z wielu źródeł jednocześnie, MES PHARIS rozwiąże Twój problem!

Raportowanie jest bardzo istotnym składnikiem w produkcji, dlatego PHARIS na życzenie użytkownika udostępnia raporty, które bazują na zgromadzonych w systemie danych. Dostęp do raportów z każdego miejsca to już podstawowe wymaganie w czasach Przemysłu 4.0. Dobierając odpowiednie narzędzia raportowe, sprawimy, że Twoje raporty staną się dostępne w pracy zdalnej.

Raportowanie produkcji, zbieranie danych cykli – powiązanie z zestawieniem prac, konserwacją zapobiegawczą, alarmami. 
Najważniejszym sygnałem jest cykl/cykl automatyczny. Sygnał ten szczególnie wykorzystujemy w przypadku zapewnienia skutecznej kontroli procesu produkcyjnego. Można wykorzystać go do:
 • Automatycznych zestawień pracy on-line,

 • Automatycznych dowodów produkcji/ustawień części,

 • Zarządzania narzędziami,

 • Konserwacji predykcyjnej narzędzi i urządzeń produkcyjnych,

 • Alarmów,

 • Standaryzacji i walidacji czasu znormalizowanego dodanego w definicji produkcji,

 • Oceny wykorzystania sprzętu,

 • Automatyczne określanie dostępnych zasobów produkcyjnych,

 • Itp.

Pobieranie zmierzonych wartości ze stanowisk kontrolnych i urządzeń peryferyjnych
W ramach komunikacji z MES PHARIS można również pobierać zmierzone wartości ze stacji kontrolnych, wag, urządzeń peryferyjnych – takich jak suszarki, urządzenia hartownicze itp.
Pobieranie protokołu zmian
W przypadku zmiany parametrów nastawy, niektóre maszyny automatycznie generują protokoły – są to tzw. protokoły zmian. To wygodna forma raportowania produkcji przez protokoły, które mogą być przesyłane on-line do systemu MES PHARIS, gdzie są centralnie archiwizowane, dzięki czemu istnieje możliwość wyszukania dokładnej zmiany ustawień maszyny.
Raportowanie produkcji przez komunikację z maszynami można wykorzystać w następujących obszarach:
 • Zbieranie parametrów technologicznych/danych produkcyjnych

 • Rygorystyczne wymagania w zakresie zbierania parametrów technologicznych z maszyn podczas produkcji dotyczą przede wszystkim producentów samochodów i ich bezpośrednich podwykonawców. Parametry historyczne odgrywają kluczową rolę zwłaszcza w obszarze produkcji części związanych z bezpieczeństwem, gdzie kładzie się duży nacisk na jakość i identyfikowalność produkcji. W dzisiejszych czasach powszechnie wymaga się przedstawienia nie tylko jakości produkowanych części, ale również wszystkich parametrów, z jakich ten produkt/półprodukt został wytworzony.

 • Do typowych parametrów należą: temperatura, ciśnienie, czas uplastycznienia, wielkość poduszki wtryskowej, czas cyklu itp.

Zbieranie danych o stanie maszyn
Z wielu urządzeń produkcyjnych można automatycznie pobierać stan maszyny, np. ustawienia, cykl automatyczny, awarię, pracę/przestój maszyny. Sygnały te można łączyć ze stanami, do których urządzenie automatycznie przełącza się na podstawie przychodzącego sygnału – w ten sposób unikamy konieczności ręcznego wprowadzania stanu maszyny.
Centralne przesyłanie programów sterujących lub ewentualnie parametrów ustawień do/z maszyny.
System realizacji produkcji PHARIS spełnia rolę administratora centralnych programów sterowania/ustawień, które mogą być zdalnie zapisywane w pamięci maszyny.

Raportowanie produkcji przez możliwości wykorzystywania parametrów technologicznych

Wsparcie dla terminali produkcyjnych, połączenie ze sterowaniem procesem produkcyjnym
Zbieranie danych o parametrach technologicznych i cyklach ma bezpośredni wpływ na efektywność sterowania procesem produkcji. Rzeczywiste parametry powiązane są z funkcjami terminali produkcyjnych w odniesieniu do zestawień pracy lub prezentacji bieżących parametrów procesowych urządzenia.
Wizualizacja
Parametry technologiczne mogą być wyświetlane na ekranach wizualizacyjnych, które zostały zaprojektowane w celu uzyskania szybkiego i przejrzystego obrazu produkcji. 
Trendy
Moduł ten zapewnia wygodny przegląd historycznego rozwoju wartości technologicznych za pomocą wykresów. System wspiera definiowanie przez użytkownika dowolnej liczby wykresów z wybranymi parametrami. Składnik ten umożliwia wyświetlanie aktualnych parametrów w trybie „czasu rzeczywistego”. Trendy są odpowiednim narzędziem do analizy procesu produkcji, z którego technolodzy bardzo często korzystają.
Sterowanie procesem produkcyjnym i zgodność planu produkcji
Zastosowanie planu kontroli umożliwia udoskonalenie definicji produktu w systemie MES PHARIS. Efektem końcowym jest integracja procesów i mechanizmów kontrolnych ze sterowaniem procesami produkcyjnymi. Podczas korzystania z komunikacji on-line ze stanowiskiem sterowania, MES PHARIS oferuje silne wsparcie dla kompleksowego sterowania procesami produkcyjnymi zgodnie z IATF 16949Terminal produkcyjny ostrzega operatora o konieczności przeprowadzenia etapu kontroli takiego jak wykonanie pomiaru, wymiana narzędzi, oczyszczenie płaszczyzny podziału itp.
Utrzymanie danych historycznych / historia wartości technologicznych
Pobrane parametry technologiczne archiwizowane są w technologicznej bazie danych systemu realizacji produkcji. Raportowanie produkcji w systemie MES PHARIS jest zoptymalizowane i wspiera nowoczesne trendy w dziedzinie utrzymania danych historycznych. Standardowa praktyka historyzacji parametrów jest stosowana od ponad 15 lat, co jest wymagane np. przy wytwarzaniu produktów związanych z bezpieczeństwem. System MES zawiera zestaw narzędzi do pracy z tą bazą danych , dzięki czemu zapewnia łatwy dostęp do tych danych.

Obsługiwane metody komunikacji według rodzajów urządzeń

Maszyny do formowania wtryskowego i urządzenia peryferyjne
System PHARIS zawiera szeroką gamę sterowników komunikacyjnych do podłączania wielu różnych wtryskarek. Są to na przykład: Arburg, Engel, Demag, Battenfeld, KraussMaffei, a nawet takie marki jak Ferromatik, Negri Bossi, Haitian itp.
Przykłady stosowanej komunikacji:
 • Euromap 63, VE 437, OPC UA,

 • Port drukarki – LPT, USB, RS,

 • Podłączenie poprzez sygnalizację układu sterowania maszyną,

 • Modernizacja z wykorzystaniem czujników,

 • Podłączenie poprzez istniejący układ sterowania maszyny,

 • Itp.

Jeżeli chodzi o urządzenia peryferyjne, możliwe jest połączenie systemu MES PHARIS z suszarkami, wagami, termami, przyrządami pomiarowymi itp. Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie umożliwiające podłączenie wtryskarek bez konieczności kosztownej modernizacji interfejsu komunikacyjnego!
Stanowiska kontrolne – wagi i wskaźniki cyfrowe
Bezpośrednie połączenie stanowisk kontrolnych z systemem MES PHARIS odbywa się zazwyczaj za pomocą komunikacji szeregowej lub USB, kart analogowych, własnych protokołów producentów maszyn itp.
Obrabiarki CNC – szlifierki, frezarki, wycinarki, przecinarki do drutu itp.
Bezpośrednie połączenie systemu realizacji produkcji z obrabiarkami CNC zależy od rodzaju komunikacji obsługiwanej przez poszczególne urządzenia.
Zazwyczaj obrabiarki CNC są podłączane do systemu MES PHARIS przez:
 • Istniejący układ sterowania maszyny,

 • Modernizację za pomocą lokalnego układu PLC

 • Modernizację z wykorzystaniem czujników,

 • M-funkcje,

 • Komunikację szeregową,

Linie montażowe
Komunikacja dwukierunkowa odbywa się zazwyczaj poprzez interfejs OPC lub na poziomie komunikacji binarnej. W projektach zrealizowaliśmy połączenie np. z Simatic, Allen Bradley.
Sposób komunikacji z maszynami jest zawsze proponowany w odniesieniu do zwrotu z inwestycji w modernizację. W przypadku kosztownej modernizacji wybieramy alternatywną ekonomiczną metodę przyłączenia w zależności od rodzaju technologii.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl