Monitorowanie produkcji

Odpowiednie monitorowanie produkcji korzystnie wpływa na przepływ informacji pomiędzy biurem a produkcją. Ten moduł umożliwia zbieranie informacji w czasie rzeczywistym ze stanowisk produkcyjnych. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników produkcyjnych.  Dzięki temu monitorowanie produkcji staje się bardzo wygodne, efektywne i bezpieczne.

Monitorowanie produkcji, przegląd on-line produkcji w toku również w ERP oraz bieżący stan zgodności
Wykorzystanie terminali produkcyjnych do rejestracji ustawiaczy i operatorów w operacjach produkcyjnych prowadzi do większej przejrzystości realizacji zleceń sprzedaży. Informacje te są wyraźnie dostępne w systemie MES PHARIS i wysyłane do systemu ERP.
Korzystając z importowanych standardów definicji produkcji, MES PHARIS jest w stanie predykcyjnie wyświetlać informacje o aktualnym stanie wydajności. Pokazuje również w sposób graficzny prezentację poślizgu w procesie produkcji. Do ostrzegania o opóźnieniu w procesie produkcji można natomiast użyć „Systemu alarmowego”.
Planowanie
Szczegółowy przegląd, monitorowanie produkcji w toku, jak i rzeczywistych zestawień pracy jest w wielu przypadkach niezbędną informacją podstawową dla modułu Zaawansowanego Planowania Produkcji i Harmonogramowania. Biorąc pod uwagę aktualny stan produkcji w toku, prowadzi to do dokładnego określenia planu produkcji.
Lista zalogowanych operatorów, ciągłość wizualizacji
Przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego system wymaga od ustawiacza/operatora rejestracji za pomocą kodu kreskowego lub karty RFID. Proces ten pomaga w tworzeniu przeglądu użytkowników rzeczywiście przydzielonych do stanowiska pracy/technologii. Szczegółowy przegląd z opcjonalnymi atrybutami można wyświetlić w systemie MES PHARIS lub na ekranach wizualizacji. W skład systemu wchodzą „Tabele informacyjne”, zwane niekiedy „Listą Dystrybucji”, które pokazują rozmieszczenie użytkowników na poszczególnych stanowiskach w obrębie zmiany.
Przewidywanie zakończenia, przygotowanie do następnej operacji produkcyjnej
System jest w stanie obliczyć przewidywany czas zakończenia produkcji według aktualnego stanu produkcji. Możliwe jest ustawienie ostrzeżenia dla osób (pracownik transportu, ustawiacz itp.) o zbliżającym się zakończeniu zlecenia sprzedaży na poszczególnych stanowiskach. Użytkownicy ci mogą zacząć przygotowania do kolejnych operacji produkcyjnych w odpowiednim czasie, co zwykle skutkuje skróceniem przestojów. W ten sposób dochodzi do zwiększenia produktywności.