MES dla branży linii montażowych

MES dla branży linii montażowych oferuje wsparcie w zakresie sterowania procesem produkcji. Doskonale radzi sobie na liniach montażowych i stanowiskach pracy poprzez komunikację on-line z liniami montażowymi, ponieważ systemy te ujmują procesy przede wszystkim z punktu widzenia standardów motoryzacyjnych, głównie IATF 16949.

Oprócz standardowych funkcjonalności (takich jak np. zestawienie prac, tabela ewidencji przestojów, wsparcie dla dokumentacji produkcyjnej w formie elektronicznej, zbieranie parametrów procesu z wykorzystaniem wzajemnej komunikacji on-line z systemami ERP), co najważniejsze system MES steruje procesem produkcji linii produkcyjnych oraz stanowiskami pracy.

MES dla branży linii montażowych – sterowanie procesem produkcyjnym montażu i monitorowanie stanowisk montażowych obejmuje obszary:

Dynamiczne zmiany operacji produkcyjnych
Krytycznym punktem obszaru zarządzania działalnością produkcyjną jest zapewnienie automatycznej zmiany operacji produkcyjnych. MES PHARIS wspiera oraz inteligentnie rozpoznaje zmiany produkcji. Dlatego automatycznie wybiera operację na podstawie aktualnego urządzenia i automatycznie załadowanego produktu.
Automatyczne sterowanie maszynami
MES PHARIS wybiera zestaw zatwierdzonych parametrów sterowania (programu) z centralnej pamięci programów w oparciu o automatycznie załadowany element. Następnym krokiem jest załadowanie zbioru do układu sterowania maszyny. Oprócz tego mechanizm zapewnia centralne zarządzanie zatwierdzonymi programami.
MES dla branży linii montażowych – kontrola wejść w linii montażowej
Walidacja poprawności – system sprawdza poprawność użycia odpowiednich komponentów wejściowych lub surowców. Okresowe monitoruje ładowanie części, oferuje możliwość wykorzystania procesu eskalacji w przypadku wykrycia błędu z możliwością automatycznego zatrzymania linii.
Ta metoda raportowania daje następujące możliwości:
  • Przekazanie on-line zestawień pracy do systemu ERP,

  • Zmiana w produkcji powoduje automatyczne wygenerowanie zestawienia pracy, które musi zostać potwierdzone przez operatora,

  • Użytkownik potwierdza pracę według zliczonych cykli,

  • Wykorzystanie listy kodów niezgodności dla danego produktu,

  • Powiązanie zidentyfikowanych niezgodności z obszarem „Alarmy i system eskalacji”,

  • Eliminacja ręcznego raportowania włącznie z błędami.

Wydruk etykiet opakowaniowych
MES PHARIS oferuje pełne wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z drukowaniem etykiet i ich identyfikacją. Daje możliwość zastosowania drukarek centralnych lub drukarek bezpośrednio przy terminalach produkcyjnych. Istnieje możliwość drukowania etykiet opakowaniowych wywołana bezpośrednio z ekranu terminala produkcyjnego, gdzie są dostępne wszystkie niezbędne dane etykiety.
System wspiera również wprowadzenie unikalnej identyfikacji części. W tym celu zwykle używa kodu kreskowego. Integralną częścią z punktu widzenia funkcjonalności MES PHARIS jest zabezpieczenie tablicy ewidencyjnej zapisów liczby sztuk w jednostkach opakowaniowych, włącznie z pracami z nimi związanymi, takimi jak przepakowywanie itp.
Skuteczne zestawienia prac i raporty on-line
Każde stanowisko montażowe wyposażone jest w terminal produkcyjny do raportowania postępu prac bezpośrednio z miejsc produkcji. Operator potwierdza elementy, które są automatycznie liczone przez system. System automatycznie przekazuje je on-line do systemu ERP.
Połączenie z liniami montażowymi
MES dla branży linii montażowych zawiera zestaw sterowników komunikacyjnych do podłączenia z liniami montażowymi. Podstawowe informacje dotyczące taktu (cyklu) mogą być uzupełnione o możliwość wczytywania, przechowywania i generowania alarmów w oparciu o parametry technologiczne procesu, takie jak temperatura, ciśnienie itp. Typowym sposobem podłączenia urządzenia MES PHARIS do linii montażowej jest zastosowanie OPC lub cyfrowych kart wejściowych.
Wskaźniki KPI oceny linii montażowych
  • Monitorowanie aktywności na stanowisku pracy,

  • Genealogia elementów/produktów,

  • Ciągłość linii montażowej.

Monitorowanie operacyjne zmian w produkcji
System ten rozwiązuje problem ciągłości działań produkcyjnych. W celu optymalizacji działania linii montażowej system potrafi zaktualizować wykonywane czynności w przypadku zmiany produktu na stanowisku. Podana w odpowiednim czasie informacja o zmianie produktu jest impulsem do rozpoczęcia przygotowania produkcji na kolejnych stanowiskach pracy.
System MES PHARIS ma za zadanie dostarczenie informacji z systemów PLC w celu sygnalizowania zmian w poszczególnych stanowiskach linii montażowych.
Otwartość na wdrożenie PICK-TO-LIGHT.
Dzięki dostępności on-line niezbędnych informacji dla stanowisk montażowych, system MES otwiera połączenie z systemem PICK-TO-LIGHT.
Wsparcie dla produkcji bez papieru
Wsparcie dla produkcji bez papieru polega na dostarczaniu aktualnej dokumentacji produkcyjnej w formie elektronicznej. Jest ona dostępna na terminalach produkcyjnych. Funkcjonalność tę wykorzystuje się głównie w przypadku wyświetlania kart instrukcji i list złomu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl