Logistyka produkcji, Kanban

System wspiera procesy, które są związane z całą logistyką produkcji. Niewątpliwą zaletą integracji tego obszaru z MES jest dostępność on-line niezbędnych danych z systemu ERP. Jednocześnie mamy możliwość wykorzystania zasobów sprzętowych, aby uruchomić produkcję w systemie PHARIS.
Logistyka PHARIS zintegrowana jest metodologią wspierającą „odchudzoną produkcję”. Zadaniem programu jest jak najszybsze zapewnienie produkcji zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami. Ważne jest, by zminimalizować ilość zapasów. MES jest odpowiedni do zastosowania w produkcji z użyciem funkcji Just in Time (JIT), która kontroluje proces produkcji według rzeczywistych potrzeb.
Logistyka produkcji w MES PHARIS jest zintegrowana w czterech głównych obszarach:
 • Jednostki pakujące,

 • Niepowtarzalna identyfikacja części, identyfikowalność,

 • Kanban,

 • Dowody dostawy.

Wpiera poprzez klienta mini-produkcyjnego:
 • Likwidacja produktów niezgodnych,

 • Przeniesienia między jednostkami opakowaniowymi (ponowne napełnianie jednostek, przenoszenie z opakowań zastępczych),

 • Przeniesienia jednostek opakowaniowych między jednostkami paletowymi,

 • Dodatkowy druk etykiet i jednostek paletowych,

 • Tworzenie i anulowanie jednostek opakowaniowych i paletowych,

 • Ustalenie wymogów kontrolnych.

Obszar jednostek pakujących oferuje następujące funkcje:
 • Wymagania dotyczące pakowania – w tym rejestry rodzajów i pojemności pakowania oraz jednostek paletowych, jednostek alternatywnych, etykiet domyślnych itp.

 • Automatyczne napełnianie opakowań – na podstawie informacji on-line o wyprodukowanych sztukach. Zapewnia on również informację o aktualnie napełnianym opakowaniu. Daje także możliwość drukowania etykiet, ponownego napełniania opakowań, wyboru alternatywnych opakowań itp,

 • Drukowanie etykiet – możliwość drukowania etykiet opakowaniowych i paletowych. Wsparcie tworzenia przez użytkownika etykiet większej liczby typów,

 • Magazynowanie opakowań – w ramach drukowania etykiet możliwe jest automatyczne magazynowanie jednostek opakowaniowych lub paletowych w systemie ERP. Co bardzo istotne, system MES zapewnia przegląd jednostek magazynowych,

 • Kontrola korekty jednostek – zapewnia monitorowanie i zarządzanie napełnionymi jednostkami.

Jednostki pakujące
MES zarządza jednostkami pakującymi. Rozwiązuje również kwestię napełniania jednostek pakujących i paletowych. Ważne jest to, że działania te podejmuje bezpośrednio w procesie produkcji i przeładunku.
W ramach identyfikowalności przechowuje informacje o:
 • Wykorzystaniu materiałów, półproduktów wraz z partiami,

 • Parametrów technologicznych – temperatura, poduszka materiałowa, ciśnienie, czas trwania,

 • Zarządzaniu kontrolą – zgodność planu kontroli, wartości pomiarowe,

 • Osobach zaangażowanych w proces produkcji,

 • Potwierdzeniu pracy, niezgodności, działań naprawczych,

 • Zastosowaniu programu, zestawu parametrów w maszynie,

 • Użytych narzędziach,

 • Konserwacji,

 • Itp.

Jest to wsparcie jednoznacznej identyfikacji części. W ramach projektów wdrożyliśmy identyfikację poszczególnych elementów, która najczęściej opiera się na użyciu kodów kreskowych. System MES PHARIS może być połączony z laserem, który zapewnia wypalenie identyfikacji. Ta natomiast w konsekwencji wiąże się z parametrami danego elementu.
Scenariusz możliwego zastosowania:
 • Operator tworzy zapotrzebowanie na dostarczenie materiału, który będzie potrzebny do następnej produkcji,

 • Magazyn otrzymuje zapotrzebowanie, a po wysłaniu towaru z magazynu przekazuje towar do transportu,

 • Pracownik transportu przejmuje zlecenie i dostarcza materiał oraz potwierdza dostawę.

Innym typowym scenariuszem jest tworzenie zapotrzebowania na wytworzony komponent, który jest wykorzystywany w planie produkcji. Istnieje też możliwość tworzenia zapotrzebowania na przewiezienie materiałów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dotyczy to zarówno produktów, jak i odpadów.
Unikalna identyfikacja części
Możliwość śledzenia jest szczególnie przydatna przy produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Dotyczy głównie produkcji elementów, od których zależne jest bezpieczeństwo. Wśród najważniejszych części warto wymienić przede wszystkim: poduszki powietrzne, elementy systemu paliwowego itp. To istotne, ponieważ klient wymaga zapewnienia identyfikowalności i archiwizacji.
System MES PHARIS ma zintegrowaną funkcjonalność, która służy do dokumentowania, śledzenia i archiwizowania wszystkich informacji towarzyszących związanych z produkcją części. Można zachować genealogię produkcji dla każdej partii lub pojedynczych części.
Kanban
KANBAN to elektroniczny system, który służy do zarządzania zamówieniami materiałowymi. Moduł umożliwia automatyczne lub ręczne tworzenie zapotrzebowania na materiał. Są one przeznaczone na dostawy lub przewożenie materiałów na wózkach. Potrzeby materiałowe są kierowane do produkcji, magazynów lub obsługi.
Zapotrzebowania kierowane do produkcji są zazwyczaj generowane przez stanowiska montażowe. Kontrolują produkcję na stanowiskach roboczych. Te kierowane do magazynów są zazwyczaj generowane na zakupione surowce lub półprodukty. Reszta, która kierowana jest do obsługi, służy do dostarczania materiałów (komponentów wejściowych) do jednostki produkcyjnej lub transportu (produktów lub odpadów) z/do stanowiska roboczego.
Dokumenty dostawy
Moduł list przewozowych umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie listów przewozowych. Wykorzystuje on dane dostępne w systemie MES.
System MES PHARIS zatem wspiera kompleksowe zarządzanie dowodami dostawy.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl