Proces produkcyjny z MES PHARIS

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi w MES PHARIS to szczegółowe harmonogramowanie prac w celu realizacji zadań w terminie. Optymalizacja procesu produkcyjnego jest kluczowym zadaniem systemu MES.

Perfekcyjny proces produkcyjny z oprogramowaniem MES PHARIS. Dobry system jest niezastąpiony w produkcji, gdzie szczególną uwagę przykłada się do optymalizacji kosztów. Postęp produkcji, skuteczne zarządzanie jej etapami z systemem. MES służy do kompleksowego planowania, niezawodnej obsługi i kontroli procesów zachodzących w firmie na każdym etapie procesu produkcyjnego. 

Oprogramowanie MES, jest dedykowane firmom, kładącym nacisk na śledzenie wybranych parametrów i genealogii produkowanych towarów oraz obsługują dużą ilość różnorodnych zleceń produkcyjnych. Jednocześnie potrzebują dokładnych informacji na temat rzeczywistych kosztów oraz efektywności ich maszyn i ludzi. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom, a także dużym możliwościom modyfikacji i odpowiedniego dostosowania systemu, oprogramowanie zapewnia sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Zarządzanie produkcją z systemem MES, który współpracuje z większością obecnych na rynku systemów klasy ERP, jak również z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie nigdy nie było tak proste! MES PHARIS komunikuje się z wieloma urządzeniami i maszynami do obsługi procesów logistycznych oraz z systemami automatyki przemysłowej. Dociera do samej produkcji utrzymując stałe połączenie z urządzeniami produkcyjnymi. Dane, z których korzysta system, są importowane z systemów zewnętrznych, ale mogą być również wprowadzane bezpośrednio („ręcznie”) do systemu.

System produkcyjny, a system wytwarzania wyrobów

Odpowiednie oprogramowanie jest nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa, za pomocą którego realizujemy działalność produkcyjną. To w odpowiedni sposób zaprojektowany i zorganizowany mechanizm, wykorzystywany przez pracownika w procesie pracy. Prowadzi do wytworzenia produktów spełniających potrzeby klienta. Systemem wytwarzania wyrobów nazywamy zoptymalizowaną strukturę organizacyjną, która ma na celu wytworzenie wyrobów o wymaganych właściwościach. Jak wygląda typowy proces produkcyjny?

Proces produkcyjny z systemem MES

System MES PHARIS ściśle współpracuje z napotkanym już w firmie systemem ERP. To właśnie w systemie ERP tworzona jest Definicja Produktu, która zostanie przetransferowana do systemu MES. Do każdej definicji produktu istnieje możliwość już w samym PHARISie dodania dodatkowych informacji związanych z produkcją np. używane narzędzie/forma lub wyszkolony pracownik.

Popularnym scenariuszem jaki wybrali użytkownicy systemu jest przesłanie wcześniej utworzonego zlecenia produkcyjnego (w systemie ERP lub APS) do systemu MES. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada wydajnego modułu harmonogramowania zleceń, MES PHARIS ma możliwość generowania zleceń produkcyjnych we własnym module MRP oraz module szczegółowego planowania. Podczas generowania zleceń bierze pod uwagę wszystkie zmienne wpływające na proces produkcyjny (założone czasy, przeglądy maszyn, urlopy pracowników, czas dostaw, typ produkcji itp.). Zlecenie produkcyjne utworzone na podstawie definicji produktu widnieje już w systemie MES. Materiały są dostępne na magazynie, a pracownik stoi przy maszynie – RUSZAMY Z PRODUKCJĄ!

Proces produkcyjny MES PHARIS

Harmonogram zleceń produkcyjnych

Kierownik zmiany generuje harmonogram dnia przydzielając konkretne zlecenia produkcyjne operatorom i może przekazać te informacje np. w postaci papierowego wydruku. Pracownik logistyki dostarcza materiał do stanowiska pracy. Zlecenia produkcyjne automatycznie transferowane są na terminale produkcyjne umieszczone przy maszynie, a na ekranie wizualizacji pojawia się przewidywany czas ukończenia zleceń.

Jeżeli operator posiada odpowiednie przeszkolenie rejestruje się do konkretnej operacji (czas rejestracji można zredukować do minimum za pomocą kart RFID, które są obecnie używane do kontroli czasu pracowników. Operator „odbijając się” przy stanowisku przechodzi proces logowania (w ciągu 1s.) i przystępuje do pracy. W czasie rzeczywistym operator informuje o statusie realizacji ZP poprzez raportowanie ilości sztuk prawidłowych i nieprawidłowych oraz defektach występujących na produkcji. Operator ma możliwość zaraportowania grupowego (np. gdy przy jednym wtrysku powstaje 100 sztuk produktu gotowego) lub wpisania wyłącznie ilości sztuk NOK – dzięki krzyżowej informacji pobranej z maszyny o ilości przepracowanych cykli, reszta produktów zostanie zakwalifikowana jako „OK”. Po zakończeniu zlecenia produkcyjnego/zmiany operator przed wylogowaniem się uzupełnia końcowe potwierdzenie pracy i informacje zostają przesłane do systemu ERP.

Podniesienie efektywności procesu produkcyjnego

Obecność terminali produkcyjnych przy maszynach odgrywa kluczową rolę w kontroli czasów związanych z produkcją. Z poziomu panelu operatora istnieje możliwość wezwania pracownika logistyki lub pracownika utrzymania ruchu bez konieczności opuszczania stanowiska pracy. Równocześnie rejestrując czas, który był potrzebny, aby wezwana osoba zjawiła się na miejscu. Zgłoszenie awarii przez operatora na terminalu w trybie natychmiastowym powiadamia odpowiednie osoby w firmie, przez co czas reakcji można skrócić do minimum oraz ograniczyć straty.

Główną zaletą implementacji systemu MES jest podniesienie efektywności produkcji m.in. dzięki przydzieleniu każdej sekundy pracy urządzeń do odpowiedniego trybu pracy. Maszyna po zarejestrowaniu awarii automatycznie zaczyna przydzielać mijające sekundy do zdeklarowanego przestoju. Ilość awarii, czas potrzebny na ponowne uruchomienie, dostępność oraz finalna ilość produktów „OK” zostanie wykorzystana do podsumowania efektywności produkcji na danej maszynie oraz –  idąc krok dalej – w całym przedsiębiorstwie.