System realizacji produkcji
sekretem sukcesu Twojego biznesu!

Odpowiednio obrane systemy IT
poprawiają rentowność oraz komunikację w łańcuchu dostaw,
przez co przybliżają firmę do „fabryki przyszłości”.

Czy zastanawiałeś się czego możemy się nauczyć od najlepiej prosperujących firm produkcyjnych? Co decyduje o ich przewadze konkurencyjnej? Jaki jest sekret ich biznesu który sprawia, że są bardziej opłacalne niż inne? A co z firmami, które poniosły klęskę? Czy myślałeś o przyczynach nie zrealizowania ich celów? Odpowiedzi na te pytania bardzo często mają jedną wspólną odpowiedź: system realizacji produkcji. Zobaczmy dlaczego MES pełni tak ważną rolę w firmach produkcyjnych i w jaki sposób pomaga osiągać cele biznesowe.

Korzystaj z doświadczenia innych!

Te pytania są kluczowe dla polskich producentów, którzy myślą o zainwestowaniu w system realizacji produkcji. Przed dokonaniem wyboru odpowiedniego MESa, warto przeanalizować postępowanie i decyzje firm, które odniosły sukces, oraz tych, których wysiłek poszedł na marne.
Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, niezależne przedsiębiorstwo analityczno-badawcze Gartner przeprowadziło badania. Firma specjalizuje się w zagadnieniach strategicznego wykorzystywania technologii oraz zarzadzania technologiami.

Firma Gartner nawiązała współpracę z Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA). Celem tej kooperacji było przebadanie ponad 100 firm używających systemu realizacji produkcji MES. Należy zauważyć, że wszystkie firmy biorące udział w ankiecie wdrożyły system realizacji produkcji, zapewniając w ten sposób rzeczywisty wgląd w zalety i wady systemów informatycznych. Wyniki tej współpracy opracowane w raporcie „Business Value of MES Survey” są ważnym źródłem wiedzy dla producentów, którzy wdrażają lub planują rozpoczęcie inwestycji w MES.

Wiadomości dobre i złe

Dobrą wiadomością jest fakt, że większość producentów osiąga znaczące korzyści i zwrot z inwestycji w system realizacji produkcji MES. Osiągają sukces w bardzo krótkim czasie od wdrożenia! Badanie wykazało, że 48% projektów MES przyniosło poprawę jakości produkcji w ciągu 3 miesięcy , a 80% w ciągu roku lub mniej.

Oczywiście zwrot krótkoterminowy jest dobry, o ile nie odbywa się kosztem długoterminowego sukcesu. I to jest ta zła wiadomość: większość producentów nie osiąga wszystkich założonych korzyści. W szczególności niewiele ponad dwie trzecie stwierdziło, że osiągnęło mniej niż 75% zamierzonych wyników biznesowych, a 31% osiągnęło mniej niż połowę. W rezultacie firmy te mają trudności z zaplanowaniem kolejnego etapu. Problemem jest również pozyskanie funduszy niezbędnych do dalszego przekształcania działalności produkcyjnej. Ok, ale dlaczego tak się dzieje i co robić, aby uniknąć takiej sytuacji w moim przedsiębiorstwie?

Przeszkody na drodze do sukcesu

Producenci w pewnym stopniu rozpoznali już gdzie należy szukać problemu. Na pytanie „jakie przeszkody stanęły im na drodze?”, najczęściej podawaną odpowiedzią był brak pełnego zrozumienia poniesionych kosztów. Kolejną odpowiedzią jest brak zrozumienia procesów biznesowych i / lub tworzonego ROI inwestycji w system realizacji produkcji MES.

Może się to wydawać zaskakujące, w jaki sposób przedsiębiorstwo może dokonywać tego rodzaju inwestycji bez pełnego zrozumienia? Istnieją co najmniej dwa powody.

Jeden z nich został wspomniany powyżej. Producenci dostrzegają szybki zwrot z inwestycji w krótkim okresie w takich obszarach jak poprawa wglądu na produkcję i poprawa standardów jakości. Zdecydowanie to wystarczy, by uzasadnić pierwszą pozytywną falę technologii systemu realizacji produkcji MES. Następnie producenci często stwierdzają, że nie mają uzasadnienia biznesowego, aby pójść dalej, a to może prowadzić do problemów na drodze rozwoju.

Jak wynika z analizy ankiety: „Chociaż istnieją pewne szybkie korzyści osiągnięte przy wdrażaniu MES, trwałe ulepszenia (obniżone koszty pracy oraz poprawa stanu zapasów i przepływów pieniężnych) wymagają czasu i długofalowego skupienia się na ludziach, procesach oraz technologii.”

Drugim powodem, dla którego przedsiębiorstwa borykały się z problemami, jest to, że światowa produkcja jest niezwykle złożona. Współdziała ona z innymi systemami, które są zainstalowane w organizacji. MES PHARIS w przedsiębiorstwie  krzyżuje się dosłownie z każdą czynnością, od procesu, materiałów i sprzętu, po planowanie, ludzi i partnerów. Opracowanie strategii IT do zarządzania tym procesem obejmuje znacznie więcej niż wrzucanie technologii do fabryk – wymaga to długoterminowej strategii zmian i transformacji.

Zastosowanie zdobytych doświadczeń

Najbardziej dotkliwą lekcją prawdopodobnie jest to, że producenci nie mogą sobie pozwolić na niedoszacowanie zakresu projektu. Większość producentów patrzy na mniej niż 20% obszarów, koncentrując się na bliskiej perspektywie. MES PHARIS zaleca ocenę prawie wszystkich obszarów produkcji podczas wdrażania systemu, aby zapewnić osiągnięcie celów krótko- i długoterminowych.

Drugim ważnym wnioskiem jest to, że udane wdrożenia MES dotyczą nie tylko technologii, ale ludzi, procesów i przekształceń organizacyjnych. Zrozumienie tej różnicy oraz poradzenie sobie z nią, jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Kluczem, gdzie system realizacji produkcji MES odgrywa bardzo ważną rolę.

Firma przeprowadzająca badanie doszła do wniosku, że producenci muszą „przesunąć punkt ciężkości z krótkoterminowych zwrotów z inwestycji w rozwiązania IT na strategię stosowania oficjalnych operacji produkcyjnych”. Strategia ta musi uwzględniać scentralizowane zarządzanie technologią MES oraz szerokie spojrzenie na rolę MES w realizacji celów przedsiębiorstwa. Celem jest sprawny przepływ informacji w logistyce oraz zwiększenie wykorzystania potencjału parku maszynowego (maksymalizacja współczynników KPI).

Do dzieła!

W wyścigu modernizacji swoich fabryk wielu producentów traci możliwość znacznego, długotrwałego wpływu na ich organizację. Rozwijanie własnych programów lub rozumienie aplikacji systemu realizacji produkcji, którą głównie można podłączyć do swoich maszyn może nie być tak samo efektywne jak sytuacja gdy, mamy od tego odpowiedniego partnera dostarczającego nam MES. Taki partner, powinien mieć sprawdzony proces wdrożenia systemu MES, który zapewnia realizację pożądanych celów długoterminowych na podstawie dobrze zaplanowanej strategii MES.

Wykorzystując 10-letnie doświadczenie systemu realizacji produkcji MES PHARIS producenci mogą osiągnąć więcej w krótszym czasie oraz mogą stworzyć fundament pod dalsze doskonalenie biznesu, współpracę w łańcuchu dostaw, podnosić rentowność firmy i budować przewagę nad konkurencyjną. Dzięki wdrożeniu takiego systemu realizacji produkcji, możesz stać się przykładem pozytywnego rozkwitu biznesu dla innych początkujących producentów.