Wdrożenie MES Pharis w firmie Bosch

Podczas swojej obecności na czeskim rynku Bosch zbudował niepowtarzalny wizerunek poważnego producenta oraz zagranicznego inwestora. Produkty marki Bosch odniosły sukces w dziedzinie inżynierii samochodowej, sprzętu AGD oraz technologii grzewczej i przemysłowej, nie tylko w czeskich gospodarstwach domowych, ale także w czeskich samochodach, serwisach i zakładach przemysłowych.

Robert Bosch GmbH, to niemiecka firma z siedzibą w Gerlingen. Bosch zajmuje się produkcją części do branży motoryzacyjnej i przemysłowej, dóbr użytkowych oraz technicznego wyposażenia budynków. Od ponad 125 lat nazwa „Bosch” jest powiązana z innowacyjnymi technologiami i przełomowymi wynalazkami, które przeszły do ​​historii.

MES PHARIS w  firmie ROBERT BOSCH zapewnia kompleksową kolekcję parametrów procesu wtrysku, centralnego zarządzania formami, centralnego rejestrowania programów sterujących maszyną, wizualizację produkcji itp.
Przedsiębiorstwo ROBERT BOSCH zajmuje się produkcją oraz rozwojem komponentów w samochodach osobowych. Główny program produkcyjny składa się z modułów pompy zbiornika, dystrybutorów paliwa/powrotu paliwa, pedałów gazu, modułów ssących itp. Klienci firmy Bosch pochodzą z całego świata, jednak znaczącą większość stanowi klient europejski branży automotive.

System MES PHARIS został wdrożony w firmie Bosch, w fabryce produkującej elementy dla branży automotive w Czechach z tworzyw sztucznych pod zamówienia prestiżowych klientów. Przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu systemu MES, pierwszym zadaniem było przejrzyste określenie celów produkcyjnych, których realizacji oczekiwała firma Bosch po wdrożeniu oprogramowania. Jasne wyznaczenie celów musiało nastąpić przed zdefiniowaniem założeń funkcjonalnych systemu MES PHARIS. Takie podejście pozwoliło odpowiedzieć na pytanie dotyczące zwrotu z inwestycji oraz ocenić możliwości dopasowania produktu do rosnących potrzeb rozwijającego się zakładu produkcyjnego.

System realizacji produkcji PHARIS rozwiązuje problem zbierania danych z maszyn, czyli produkcji – Bosch rejestruje pracę dzięki oprogramowaniu dla produkcji.

Wdrożenie poszczególnych modułów

Firma Bosch otrzymała wdrożenie, w którym zawarta jest podstawa oprogramowania oraz następujące moduły:

„Zarządzanie narzędziami”
(http://mes-produkcja.pl/zarzadzanie-narzedziami/)

Zarządzanie narzędziami w systemie PHARIS to moduł, który pozwala przejąć kontrolę nad narzędziami w firmie. Dzięki niemu mamy nadzór nad lokalizacją narzędzia oraz dostajemy szczegółowe informacje na temat maszyny, magazynu, konserwacji oraz stanu zakładu produkcyjnego. Dostępna tabela ewidencji narzędzi pozwala na sprawną i dokładną produkcję.

Zarządzanie narzędziami – efekty wynikające z zastosowania modułu:

 • Kontrolowany proces pracy z narzędziami i uzyskanie wszechstronnej genealogii danego narzędzia,
 • Sprawdzenie prawidłowego narzędzia przed rozpoczęciem produkcji,
 • Uzyskanie nadzoru nad lokalizacją narzędzi,
 • Tabela ewidencji konserwacji narzędzi,
 • Możliwość wykorzystania aktualnego stanu narzędzi do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji,
 • Uzyskanie szczegółowych informacji o narzędziu (maszyna, magazyn, konserwacja, zakład produkcyjny, …)
 • Przegląd typów zdarzeń dla każdego narzędzia i czasu trwania każdego zdarzenia,
 • Tabela ewidencji narzędzi,
 • Przegląd wymian i wykorzystania narzędzi,
 • Wprowadzenie skutecznej identyfikacji narzędzi – zazwyczaj przy użyciu RFID.

„Wskaźnik wydajności produkcji – KPI”
(http://mes-produkcja.pl/wskaznik-wydajnosci-produkcji/)

KPI to kluczowy wskaźnik efektywności produkcji. Jest jednym z prostszych narzędzi, które mogą służyć do zarządzania niemal każdym obszarem organizacji. Dzięki wskaźnikowi wydajności produkcji można m.in. ocenić funkcjonowanie firmy, wychwycić obszary problematyczne czy znaleźć krytyczne zatory w produkcji. Pozwala on również śledzić zmiany w czasie. Ogólną wydajność urządzeń określa natomiast OEE, czyli wskaźnik wydajności produkcji. OEE składa się z: oceny jakości, wydajności oraz wykorzystania czasu, w którym trwała produkcja.

Podstawowym wskaźnikiem wydajności produkcji, który porównuje wydajność produkcji, jest ogólna wydajność urządzeń.

OEE ma na celu zidentyfikowanie obszarów problematycznych w przypadku opóźnień w produkcji w porównaniu z czasem znormalizowanym. Monitorowanie wykorzystania i wydajności urządzeń w MES PHARIS jest skutecznym narzędziem, które pozwala na znalezienie krytycznych zatorów w produkcji i predykcyjne reagowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z wydajnością. Po wczesnym wykryciu zatorów kierownictwo jest w stanie zareagować z wyprzedzeniem, by rozwiązywać problemy związane z przepustowością i przeciążeniem urządzeń. MES PHARIS natomiast wskazuje urządzenia niedostatecznie wykorzystane, a tym samym ekonomicznie kosztowne.

OEE (wskaźnik wydajności produkcji) jest już z definicji wskaźnikiem złożonym:

 • ocenie jakości (jakość – udział wyrobów zgodnych z wymaganiami w całkowitej liczbie wyprodukowanych jednostek),
 • wydajności (wydajność – stosunek wytworzonych jednostek do znormalizowanego czasu i czasu produkcji),
 • wykorzystanie (wykorzystanie – czas, w którym trwała produkcja w porównaniu z okresem przestoju).

W oprogramowaniu MES PHARIS jest również dostępny wskaźnik obciążenia. Jako obciążenie uznajemy stosunek planowanego czasu produkcji do dostępnego czasu w danym okresie. Łącznie możemy mówić o wskaźniku TEEP (Łączna skuteczna wydajność urządzeń), który porównuje całkowitą rzeczywistą wydajność, czyli liczbę wyprodukowanych jednostek, z teoretycznym maksimum. Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że stale produkujemy zgodnie z normami, a wszystkie jednostki są zgodne.

„Program utrzymania ruchu”
(http://mes-produkcja.pl/program-utrzymania-ruchu/)

MES PHARIS posiada oddzielny moduł utrzymania ruchu, czyli kompleksowy, zintegrowany i współzależny zestaw funkcji do zarządzania konserwacją maszyn i narzędzi. Moduł pomaga zapobiegać awariom maszyn, a także pozwala na sprawniejszą komunikację, obniża koszty eksploatacji jak i daje większą efektywność pracy.

MES PHARIS pomoże Ci w uporządkowaniu ewidencji narzędzi, przypomni o potrzebie serwisowania maszyn i urządzeń. Co znacznie ważniejsze, obliczy również czas poświęcony na realizację działań naprawczych i wiele innych. Ponadto moduł jest zintegrowany z wymaganiami zarządzania jakością według IATF 16949.

Dla operacji częściowych w ramach zapotrzebowania na konserwację można zdefiniować i zarządzać następującymi elementami:

 • Karty pracy,
 • Arkusze robocze,
 • Przepływy pracy.

Standardowo używamy terminalu produkcyjnego MES PHARIS lub terminalu mobilnego (klient mini-produkcyjny). Operator ma go do dyspozycji w trakcie wykonywania prac serwisowych, a za jego pomocą może zapoznać się z historią napraw i powiązanymi dokumentami. Wśród nich możemy wymienić instrukcje, arkusze serwisowe czy kalibracyjne, karty techniczne, dokumentację fotograficzną urządzenia i wiele innych.

Dla każdego urządzenia możemy zdefiniować i dodać wykaz niezbędnych części zamiennych, które posłużą do ewentualnej wymiany. Funkcjonalność ta daje możliwość rezerwowania części zamiennych w magazynie. Warto podkreślić, że w przypadku braku części zamiennych automatycznie ostrzega ona wybranych użytkowników lub grupę użytkowników.

„Sygnalizowanie awarii i system eskalacji”
(http://mes-produkcja.pl/sygnalizowanie-awarii/)

W module sygnalizowanie awarii użytkownicy systemu MES mogą ustalić własne warunki alarmowe według swoich potrzeb. Najczęściej zdefiniowane warunki to: nieprzestrzeganie norm, zbliżająca się wymiana narzędzia, wzrost opóźnienia produkcji oraz niedotrzymanie czasu reakcji. Powiadomienie przychodzące do wyznaczonej osoby może mieć formę np. wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub sygnału dźwiękowego.

W module sygnalizowanie awarii użytkownicy systemu MES PHARIS zazwyczaj ustawiają następujące warunki alarmowe (ostrzeżenie):

 • Alarm technologiczny wykracza poza określone granice. System PHARIS w każdym cyklu monitoruje wartości wybranych parametrów technologicznych (np. temperaturę, ciśnienie, wielkość poduszki wtryskowej) i sprawdza czy wartości są w granicach tolerancji. Wartości mogą być ustawiane dla każdego przygotowania produkcji dla poszczególnych produktów,
 • Cykl poza wartościami granicznymi,
 • Opóźnienie produkcji – ostrzeżenie o rosnącej różnicy pomiędzy znormalizowanym cyklem a rzeczywistą wartością cyklu (+/-),
 • Awaria narzędzia, maszyny,
 • Zbliżenie do zakończenia produkcji na danym stanowisku pracy,
 • Kilka kolejnych nieprawidłowo wykonanych sztuk,
 • Przekroczenie czasu ustawiania,
 • Rejestracja operatora związanego z rozbieżnością. Zazwyczaj używa się tego alarmu na stanowiskach ocenianych pod względem wydajności.

Retrospektywna ocena alarmów jest jedną z podstaw do określenia działań korygujących.

Rozszerzenie modułu

Firma Bosch skorzystała również z możliwości rozszerzenia modułu „Zarządzanie programami sterowania – funkcjonalność DNC”
(http://mes-produkcja.pl/zarzadzanie-programami-sterowania/).

Ten moduł pozwala na dwukierunkową komunikację z maszynami. Polega to na przesyłaniu informacji do maszyny oraz wczytywaniu z maszyny zmodyfikowanych programów sterujących. Tam odbywa się dopuszczenie produkcji do dalszego użytkowania. Istnieje możliwość wyboru programu z centralnej bazy danych systemu MES w zależności od wybranego elementu i wczytanie go do pamięci sterownika maszyny, co znacznie ułatwia naszą pracę nad produkcją.

Do korzyści płynących z wprowadzenia modułu centralnego sterowanego przesyłania programów m. in. należy:

 • pojedyncze znormalizowane repozytorium programów na serwerze MES,
 • możliwość delegowania osoby odpowiedzialnej za przygotowanie programów i ich zatwierdzanie,
 • ustawiacz działa tylko z zatwierdzonymi programami, które zostały wcześniej przygotowane,
 • zapewnienie archiwizacji, identyfikowalności i bezpiecznego przechowywania programów,
 • przegląd wersji programu z uwzględnieniem atrybutów – autora, wersji, daty i godziny zmian, urządzeń produkcyjnych, narzędzi itp.