Utrzymanie ruchu – motywacja

„Kupowanie najnowszych technologii może znacząco przyspieszyć produkcję. Jednak utrzymanie parku maszynowego przez wiele lat, unikanie konieczności zakupu nowych maszyn, oszczędza zasoby ludzkie oraz finansowe. Zarządzanie konserwacją zyskuje znaczącą rolę w procesach korporacyjnych.”

We współczesnym świecie zautomatyzowanej produkcji istnieje ciągła presja na najwyższą jakość i niskie koszty produkcji. Każda z firm firm dąży do uzyskania przewagi. Ze względu na fakt, że cała branża używa porównywalnych maszyn i surowców, o wyniku decyduje dział zarządzania. Kluczowe znaczenie ma sposób zarządzania zasobami produkcyjnymi, utrzymywanie niskich kosztów i wysokich dochodów. Inwestowanie wolnego kapitału w odpowiedni składnik w dłuższej perspektywie skutkuje sukcesem.

W przedsiębiorstwie niezbędna jest integracja zarządzania konserwacją z procesami produkcyjnymi. Funkcjonalności związane z utrzymaniem ruchu w standardowych rozwiązaniach ERP są nieskuteczne ze względu na brak dokładniejszego know-how, ponieważ ERP koncentruje się głównie na procesach biznesowych. Niewygodne, samodzielne systemy zarządzania konserwacją z przełomu wieku są zbyt oderwane od obecnych technologii i stylu pracy. Brakuje im wsparcia innych procesów produkcyjnych oraz połączenia z Manufacturing Execution System (MES). Posiadanie zarządzania konserwacją ściśle zintegrowanego z MES zapewnia optymalizację pracy przedsiębiorstwa. Moduł do zarządzania nią zajmuje się ważnymi procesami konserwacji, natomiast oprogramowanie MES steruje i zwiększa samą produkcję.

Myślenie globalne dzięki MES PHARIS Maintenance Management (zarządzanie utrzymaniem ruchu) opłaca się w wielu aspektach środowiska produkcyjnego. Przede wszystkim jest to zgodność różnych instancji tego samego systemu MES i możliwość łatwiejszego przesyłania danych. Koszty szkolenia personelu są zredukowane do zera w przypadku przeniesienia pracowników z jednego obiektu do drugiego.

MES PHARIS oferuje nowe podejście do zarządzania produkcją. Przeprowadzenie konserwacji w ramach MES to decyzja, która przynosi szybki zwrot z inwestycji. Gwarantuje satysfakcję zarówno w dziale zarządzania, jak i konserwacji/produkcji.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu

MES PHARIS zapewnia połączenia oprogramowania do zarządzania utrzymaniem i oprogramowania MES. Zarządzanie utrzymaniem ruchu w MES PHARIS korzysta z bezpośredniego połączenia z maszyną. Monitoruje produkcję w czasie rzeczywistym i pomaga wdrażać standardy jakości dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z IATF 16949.

MES PHARIS obejmuje cały zakres procesów produkcyjnych w zautomatyzowanej produkcji dyskretnej. Głównie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i seryjnej obróbki metali CNC. Sam system składa się z Rdzenia i 5 rozszerzeń. Rdzeń zapewnia podstawowe funkcje MES, takie jak m.in. monitorowanie wydajności, kalendarze robocze, alarmy, zarządzanie źródłami danych. Rozszerzenia obejmują następujące obszary: Produkcja, Logistyka, Planowanie, Komunikacja i Konserwacja Maszyn.

MES PHARIS Maintenance Management to nowoczesne podejście do utrzymania parku maszynowego. Zapewnia pełną funkcjonalność 24/7. W przeciwieństwie do samodzielnego CMMS (Computerized Maintenance Management Software), MES PHARIS Maintenance Management wykorzystuje odpowiednie dane dostępne w całym systemie. Umożliwia bezpośredni dostęp do bieżącego stanu każdej podłączonej maszyny i zbiera dane (np. licznik cykli maszyny, historia cyklu maszyny, godziny pracy, stan maszyny). Ręczne wprowadzanie danych przechodzi do historii, a zautomatyzowane gromadzenie danych MES PHARIS to nowy standard.

Dostępne dane

W oparciu o zebrane dane tworzymy automatyczne zgłoszenia serwisowe, aby odpowiedzialni menedżerowie byli powiadamiani za pomocą systemu alarmów i eskalacji (MES PHARIS Core). Moduł konserwacji śledzi wszystkie czynności konserwacyjne wykonywane przez genealogię konserwacji. Każde miejsce pracy, maszyna i narzędzie zarejestrowane w MES PHARIS zawiera elektroniczny dziennik konserwacji, który rejestruje wszystkie zdarzenia. To zapewnia najlepsze zaplecze dla audytów klientów.

Moduł konserwacji MES PHARIS jest ściśle powiązany z zarządzaniem narzędziami, dlatego otrzymuje wszystkie aktualne dane. Przede wszystkim są to cykle narzędzi, położenie narzędzia i jego stan. Każde narzędzie jest wyposażone w unikalny chip RFID. Reprezentuje on elektroniczny podpis narzędzia w MES PHARIS. Historia konserwacji każdego narzędzia jest przechowywana w elektronicznym dzienniku wraz z fakturami zużycia części i konserwacji. Koszty utrzymania można oszacować za pomocą wykresów i tabel. Ich okresowa ocena odbywa się za pośrednictwem raportów (wspieranych przez MES PHARIS Core).

Jak osiągnąć cel?

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje zdarzeń konserwacyjnych: te, których się nie spodziewasz i te, które planujesz. Niespodziewane zdarzenia serwisowe zostaną zredukowane do absolutnego minimum. To ważne, gdyż wymagają one dodatkowych zasobów i wysiłku. Wdrożenie MES PHARIS pomaga osiągnąć cel, wprowadzając planowane zdarzenia serwisowe. Są one oparte na automatycznym gromadzeniu cykli oraz szczegółowym planowaniu i harmonogramowaniu (moduł MES PHARIS).

Zarządzanie utrzymaniem ruchu wspomaga tworzenie zapobiegawczych zdarzeń konserwacyjnych dla wybranych maszyn w oparciu o różne warunki zebrane z maszyny. Zdarzenia konserwacyjne są przenoszone do modułu szczegółowego planowania i harmonogramowania. Zostaną automatycznie uwzględnione podczas obliczania nowego planu produkcji. Planista zatem wie, kiedy i gdzie występują zdarzenia konserwacyjne i jest gotowy do odpowiedniego dostosowania produkcji. Aby uniknąć ryzyka wytworzenia sztuk NOK lub zatrzymania maszyny, przed rozpoczęciem produkcji na określonej maszynie ustawiamy operację konserwacji. Podsumowując – czas spędzony na planowaniu i przewidywaniu środków ostrożności jest 10x krótszy niż czas spędzony na operacjach reaktywnej konserwacji i poprawkach.

Czas spędzony z kluczem w ręku pracownika Utrzymania Ruchu w firmach światowej klasy z wdrożonym systemem MES (w ramach konserwacji) wynosi zwykle do 60%. Przeciętne firmy z oprogramowaniem do samodzielnego zarządzania ERP osiągają jedynie ok. 30%. Oznacza to, że personel zajmujący się konserwacją wykonuje swoją pracę tylko 2,5 godziny na 8 godzinnej zmianie.

MES PHARIS monitoruje KPI, OEE, MTTR (średni czas naprawy), nieplanowane przestoje maszyn i inne statystyki dotyczące wydajności pracy i dostarcza je w wygodny i zrozumiały sposób.

Podsumowanie

Każda firma produkcyjna jest wyjątkowa, podobnie jak jej procesy. Trzeba więc zaproponować rozwiązanie, będące odpowiedzią na jej potrzeby. MES PHARIS dostosowuje się do specyficznych wymagań zakładu produkcyjnego. Między innymi zwiększa czas pracy maszyn i ogranicza do minimum przestoje oraz zmniejsza koszty produkcji. Oprócz pracowników, narzędzia i maszyny są najcenniejszym zasobem w każdej firmie. MES PHARIS może wyciągnąć z nich wszystko, co najlepsze. Szybko uzyskamy zwrot z inwestycji. Wydłużając czas produkcji i redukując ilość odpadów i maszyn, zyskujemy. Uwzględnienie konserwacji jest jak posiadanie dobrego lekarza: regularne wizyty zapobiegają poważnym schorzeniom. Dobrze zintegrowane oprogramowanie do zarządzania konserwacją pozwala kontrolować maszyny i narzędzia oraz zapewnia ich nieprzerwane działanie.