Optymalizacja produkcji z MES!

„Wiele zakładów przez lata wypracowało własne sposoby zbierania, przetwarzania oraz przesyłania danych do kadry zarządzającej. Są one podstawą do podejmowania decyzji krótko i długoterminowych. Niestety, większość z tych systemów opiera się na kilku żmudnie uzupełnianych arkuszach kalkulacyjnych lub notatkach, które są zbierane i dostarczane z dużym opóźnieniem. Umacniająca się konkurencja i automatyzacja procesów produkcyjnych wymagają podejmowania decyzji z minuty na minutę, więc system dostarczający nam rzetelne informacje just-in-time jest nieoceniony”

Kamil Herbuś, Product Manager MES PHARIS

Zmniejszenie kosztów operacyjnych, poprawa wskaźników efektywności, zwiększenie wydajności produkcji, wyeliminowanie niezaplanowanych przestojów, optymalne zaplanowanie procesów produkcyjnych to skrócona lista „postanowień noworocznych” większości z kadr zarządzających firmami produkcyjnymi. Aby w tym roku wywiązać się z nich należy skrupulatnie przyjrzeć się przedsiębiorstwu i zaplanować optymalizację procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. Z pomocą, przyjdzie system wspomagania zarządzania produkcją.

Do prawidłowego zaplanowania procesów zachodzących w firmie niezbędne są wiarygodne i aktualne dane dotyczące produkcji. Mowa tu o informacjach o bieżącym stanie procesów oraz o danych historycznych – w przypadku funkcjonujących linii produkcyjnych. Dokładna analiza informacji dotyczących procesów, zasobów oraz stanu magazynów pozwoli zidentyfikować zatory, wady, straty czy wolne moce przerobowe pracowników i maszyn co w efekcie umożliwi zwiększenie efektywności i wydajności produkcji.

Co to jest MES?

Oprogramowanie z nowej klasy – System (MES). System wspomagania zarządzania produkcją (MES – ang. Manufacturing Execution System) łączy procesy produkcyjne z biznesowymi dostarczając aktualne i rzetelne informacje dotyczące stopnia realizacji zadań, wydajności urządzeń i maszyn oraz jakości produktów. Informacje dla potrzeb pracy systemu MES powinny być pobierane bezpośrednio z systemów sterowania procesem produkcyjnym (HMI/SCADA). Stosowanie systemów MES pozwala na optymalizację pracy systemu produkcyjnego od przyjęcia zamówienia aż do dostarczenia gotowych produktów.

Strukturę, definicje pojęcia oraz funkcje systemu MES określiła organizacja MESA INTERNATIONAL (Manufacturing Execution Solutions Association) w standardzie ANSI/ISA-95. Dokument ten dokładnie wyjaśnia jakie informacje mają być przesyłane przez systemy finansowe i logistyczne do systemów odpowiadających za produkcję, utrzymanie ruchu i jakość. Wyszczególnione w modelu poziomy zawierają przemysłowe procesy technologiczne (poziomy przedsiębiorstwa widoczne są na rysunku 1). System MES powinien dostarczać informacje bezpośrednio do kadry zarządzającej oraz wymieniać je z niższymi poziomami.

„MES PHARIS® to system realizacji produkcji, który z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji. Nasz system MES PHARIS® posiada wbudowany moduł MRP, który pozwala na definiowanie produkcji często uzupełniając w tym obszarze systemy ERP oraz moduł APS, który korzystając z algorytmów genetycznych umożliwia szczegółowe i precyzyjne harmonogramowanie w oparciu o rzetelne, aktualne dane w czasie rzeczywistym.”

Kamil Herbuś, Product Manager MES PHARIS

Po co mi MES, jeśli mam ERP?

optymalizacja produkcji z MES - piramida

Podstawową różnicę pomiędzy tymi dwoma systemami możemy zauważyć na piramidzie przedstawiającej zarządzanie w przedsiębiorstwie (rys 1). System ERP służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa, natomiast system MES realizuje produkcję i jest narzędziem niższego poziomu. Systemy ERP pozwalają na analizy długoterminowe i globalne przeprowadzane nawet w długich odstępach czasu. Dane do tego systemu mogą być wprowadzane ręcznie (najczęściej właśnie tak się dzieje). Z kolei, dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemami sterowania, systemy MES zbierają i przetwarzają dane automatycznie. Systemy te nie mogą być traktowane jako substytuty, lecz jako wzajemnie uzupełniające systemy o różnych funkcjach.

MES – podstawowe funkcje

MESA zdefiniowało jedenaście obszarów funkcjonalnych systemów do wspomagania zarządzania produkcją. Należą do nich: przydział i kontrola statusu zasobów, szczegółowe harmonogramowanie operacji, zarządzanie utrzymaniem ruchu, kontrola dokumentów, zbieranie i akwizycja danych, zarządzanie pracownikami, śledzenie produkcji i genealogia, analiza wydajności produkcji, zarządzanie ruchem produktów, zarządzanie jakością oraz zarządzanie procesem.

Kluczowe korzyści z wdrożenia MES PHARIS

Wdrożenie systemu MES w firmie produkcyjnej przynosi wiele korzyści, które przekładają się  na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Kluczowe korzyści  płynące ze stosowania tego rozwiązania można podzielić względem pięciu obszarów:

 • ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRZY MNIEJSZYCH KOSZTACH poprzez: efektywne zarządzanie wszystkimi zasobami, szczegółową identyfikację problematycznych obszarów w firmie, dane zbierane bezpośrednio z linii produkcyjnej.
 • ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW poprzez redukcję strat i reklamacji, optymalizację wykorzystania zasobów (ludzie, materiał, urządzenia), alarmy o zdefiniowanych stanach ostrzegawczych, wysoka jakość produkcji, definiowanie wskaźników jakości w oparciu o prawdziwe dane.
 • STANDARYZACJA PRODUKCJI poprzez instrukcje elektroniczne (czas pracowników na szkolenia), standardowe procedury operacyjne, zwiększenie jakości i wydajności produkcji, redukcję strat i problemów na produkcji.
 • SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMOWANIE poprzez wizualizację produkcji, interaktywne harmonogramy, integrację z systemami ERP, prognozowanie czasów w oparciu o rzeczywiste dane prosto z produkcji, optymalizacja planów względem zasobów, planowanie i aktualizacja zleceń, symulacje obciążeń maszyn, szczegółowe informacje dotyczące obciążenia, wydajności, wąskich gardłach oraz dostawach.
 • ŚLEDZENIE PRODUKCJI I GENEALOGIA poprzez monitorowanie stanu zleceń produkcyjnych, zużycia zasobów, integrację z ERP, identyfikację produkcji w toku, dostęp do danych w czasie rzeczywistym, zbieranie danych dot. całego cyklu produkcyjnego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

  FirmaOsoba fizyczna
  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  ZGODA NA WYSYŁKI MAILOWE

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od STIGO SP. Z O.O. w Krakowie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie.

  TAKNIE

  ZGODA NA KONTAKT TELEFONICZNY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym numeru telefonu) podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  TAKNIE

  Informacje o administratorze i przetwarzaniu danych
  Polityka prywatności

  Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

  Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

  Kamil Herbuś
  Kierownik działu MES PHARIS
  Tel.: +48 606 717 814
  k.herbus@stigo.com.pl
  Przemysław Rożek
  Konsultant MES ds. branży metalowej
  Tel.: +48 784 066 120
  p.rozek@stigo.com.pl
  Kamil Rusin
  Konsultant techniczny MES PHARIS
  k.rusin@stigo.com.pl
  Jacek Juras
  Dyrektor Techniczny
  Tel.: +48 784 066 123
  j.juras@stigo.com.pl
  Kinga Cudecka
  Młodszy Specjalista ds. Marketingu
  Tel.: +48 606 430 851
  k.cudecka@stigo.com.pl